FAQ

 • Čo je inteligencia?
  Inteligencia je intelektuálna schopnosť riešiť nové alebo zložité situácie; schopnosť učiť sa zo skúseností; schopnosť adaptovať sa; schopnosť správne označiť skutočné súvislosti a vzťahy, ktoré nám pomáhajú riešiť nové problémy a zorientovať sa v situáciách, ktoré nastali. Je to pravdepodobne jedna z najdôležitejších a istotne najviac skúmaných schopností, ktoré uznáva moderná psychológia. Inteligenčný kvocient, IQ, je spôsob, ako merať inteligenciu.
 • Čo je to inteligenčný kvocient (IQ)?
  Inteligenčný kvocient (IQ) je číslo, ktoré charakterizuje inteligenciu jednotlivca vo vzťahu k ostatnej populácii.
 • Čo je to priemerný IQ?
  Za priemerný IQ sa považuje IQ v rozmedzí 90 až 110, ktorý má zhruba 50 % populácie.
 • Aké úrovne inteligencie existujú?
  1. viac ako 140: Inteligencia génia – absolútna nadanosť na tvorivé činnosti, určuje smer vzdelávania pre ostatných (0,2 %)
  2. do 140: Výnimočne vysoká inteligencia – mimoriadna nadanosť na tvorivé činnosti, vynikajúci manažéri alebo špecialisti (2,8 %)
  3. do 130: Vysoko nadpriemerná inteligencia – ľahko dokončí univerzitné štúdiá, môže dosiahnuť vynikajúce výsledky v tvorivých alebo manažérskych činnostiach (6 %)
  4. do 120: Nadpriemerná inteligencia – dokončí univerzitné štúdiá, má dobrú pracovnú etiku, môže získať veľmi dobrú prácu (12 %)
  5. do 110: Vysoko priemerná inteligencia – dokončí univerzitné štúdiá s ťažkosťami. Konzistentnou a tvrdou prácou môže jednotlivec na tejto úrovni získať sociálne zaradenie predchádzajúcej kategórie (25 %)
  6. do 100: Priemerná inteligencia – je schopný zložiť záverečné skúšky, zastáva pracovnú pozíciu strednej úrovne (25 %)
  7. do 90: Ľahko podpriemerná inteligencia – môže dokončiť základné vzdelanie a je zručný v manuálnych profesiach (10 %)
  8. do 80: Hranica nízkej inteligencie – základné vzdelanie dokončí s ťažkosťami, úspešný v osobitnej škole (10 %)
  9. do 70: Debilita, nízka inteligencia – ak sa tento jednotlivec dobre vedie, dokončí osobitnú školu (6,8 %)
  10. do 50: Idiotia, stredný stupeň nízkej inteligencie – nevzdelávateľný, získa však samostatné návyky (2 %)
  11. do 20: Imbecilita, veľmi nízka intelligencia – nevzdelávateľný a nevychovateľný (0, 2%)
 • Prečo je tento test IQ lepší ako ostatné testy IQ?
  Pretože vďaka mnohým už otestovaným jednotlivcom je v porovnaní s ostatnými testmi IQ schopný primeranejšie zmerať IQ.