Aktuálne dostupné testy

Test na vrodenú inteligenciu – 2D obrázky
Dvojrozmerné zobrazenia...

Test je zostavený z úloh na zistenie vašich schopností logického uvažovania v oblasti plošných geometrických symbolov – v úlohách sa stretnete s geometrickým sčítaním a odčítaním, deformáciou, rotáciou … Podobné úlohy sú občas súčasťou prijímacích konaní, psychotestov ako aj rôznych konkurzov na určité pozície. Úlohy na vzťahy geometrických symbolov patria medzi tie oblasti schopností, ktoré sa dajú trochu ovplyvniť precvičovaním, ale už nie tak vzdelaním a sociálnym prostredím.

Spustiť test

Numerická inteligencia
Čísla...

Pomocou numerických testov inteligencie sa zisťuje schopnosť testovaného pracovať s matematickými operáciami, s číslami a všeobecne matematicky „myslieť“. Testy sú zamerané na precvičovanie/skúmanie znalostí sčítania, odčítania, násobenia, počítania mocnín, práce s matematickými radmi … Podobné úlohy sú súčasťou prijímacích konaní, psychotestov i rôznych konkurzov. Numerická inteligencia patrí medzi tie oblasti schopností, ktoré sú ovplyvniteľné vzdelaním, sociálnym prostredím a vekom.

Spustiť test