Podmienky spolupráce

<< Späť

Kto (Prevádzkovateľ):

Firma I&Q GROUP, spol. s r.o., IČ: 27488268, so sídlom Troilova 12, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika

Co:

ponúka možnosť pravidelných mesačných príjmov, ktoré môžu prevýšiť i Tvoj súčasný plat

Komu (Dealer):

komukoľvek, kto ma nejakú možnosť alebo nápad

Za čo:

propagovať projekt nachádzajúci sa na URL http://sk.iq-test.eu alebo systém združujúci ľudí, ktorí tento projekt propagujú, nachádzajúci sa na URL http://sk.iq-test.eu/dealersky-system/ (dealerský systém)

Akým spôsobom:

napr. umiestnením URL s unikátnym ID Dealera, ktoré sa Dealerovi pridelí po zaregistrovaní, do webových stránok Dealera alebo prostredníctvom reklamných systémov; iniciatíve sa rozhodne medze nekladú (presnejšie rady a pokyny sú k dispozícii po zaregistrovaní pod odkazom "Maximalizuj svoj zisk")

Za týchto podmienok:

 • propagáciu môže vykonávať každý
 • za propagáciu je zodpovedný iba ten, kto ju vykonáva
 • za každého platiaceho prichádzajúceho cez danú propagáciu sa pripisujú Dealerovi a tomu, cez koho sa Dealer zapojil do dealerského systému, provízie, ktoré sú uvedené v užívateľskom rozhraní po zaregistrovaní (na prvej stránke, pod odkazom "Celkový prehľad")
 • tieto provízie je Prevádzkovateľ povinný vyplatiť v prípade platby na základe zmluvy do týždňa od kliknutia Dealerom na tlačidlo Požiadať o výplatu a v prípade platby na základe faktúry do týždňa od prijatia faktúry Prevádzkovateľom s originálnym podpisom (poštou) a so všetkými náležitosťami daňového dokladu
 • vyplatenie provízií je možné na základe zmluvy o prenájme webových priestorov (vzor) a v prípade záujmu Dealera aj na základe faktúry, ktorej podoba je presne definovaná systémom (vzor) (nájomná zmluva sa na celé obdobie uzatvára len jedna, faktúru ju potrebné na každú platbu vystaviť zvlášť)
 • minimálna čiastka na vyplatenie je uvedená v užívateľskom rozhraní po zaregistrovaní (zodpovedá hodnote 10 EUR (210,882 SKK)*)
 • za zdanenie prijmov Dealera je zodpovedný výhradne Dealer, ktorému boli peniaze vyplatené
 • v prípade že sa preukáže že Dealer získaval užívateľov spamovanim alebo inou činostou porušujúcou dobré mravy, nebude mu provízia vyplatena

peniaze môžu byť vyplatené nasledovnými spôsobmi:

a) Cez internetovú peňaženku (Moneybookers):

 • tento spôsob vyplatenia peňazí je pre Dealera spoplatnený čiastkou 1 EUR (30.126 SKK)*
 • ak chceš využívaľ tento spôsob vyplatenia penňazí a nemáš účet u Moneybookers, môžeš sa registrovať na tejto adrese https://www.moneybookers.com/
 • odhadovaný termín, kedy k Dealerovi peniaze dorazia, je deň odoslania peňazí (za odhadovaný termín Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neruči)

b) Poštovou poukážkou (PV):

 • tento spôsob vyplatenia peňazí je pre Dealera spoplatnený čiastkou 3 EUR (90,378 SKK)*
 • odhadovaný termín, kedy k Dealerovi zloženka dorazí, je tri týždne od odoslania peňazí (za odhadovaný termín Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neručí)

c) Platba na Tvoj bankový účet:

 • tento spôsob vyplatenia peňazí je pre Dealera spoplatnený čiastkou 2 EUR (60,252 SKK)*
 • odhadovaný termín, kedy k Dealerovi peniaze dorazia, je týždeň od odoslania peňazí (za odhadovaný termín Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neručí)
 • Dealerom sa môže stať aj človek, ktorý nevlastní žiadne internetové stránky, pokiaľ si vymyslí iný spôsob propagácie; aj za taký spôsob propagácie nesie zodpovednosť len on sám
 • Prevdázkovateľ môže kedykoľvek informovať Dealera na jeho emailovú adresu

* 1 EUR = 30.1260 SKK

Ochrana osobných údajov:

Pri účasti na propagácii môže dôjsť k výmene osobných údajov (meno, adresa, telefón, e-mail, IČO apod). Tieto osobné dáta sú považované za dôverné a prístup k nim majú len subjekty, medzi ktorými sú vymieňané. Obe strany sa zaväzujú, že neposkytnú osobné dáta tretej strane v akejkoľvek podobe (tlačená, elektronická apod.), s výnimkou rôznych štatistických prehľadov, ktoré však nie je možné spojiť s konkrétnou osobou. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní sa ostatných subjektov zapojených do propagácie a prípadne ich predať tretím osobám, vždy však opäť v podobe štatistických dát, ktoré nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou.

Podpora:

Obchodný kontakt:

Technický kontakt:

<< Späť

Používateľ: [neprihlásený]